Certificate

1. सार्वजनिक विद्यालय, विजयरी, दाङ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत।
2. हिमालयन आयुर्वेद अकादमी, पाली जाजाखेल, ललितपुर अन्तर्गत
3. धनवती आयुर्ध्या शिक्षण संस्था, बफल्स, काठमाडौं, रेखाधनीमा।
नेपालको विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयबाट प्राप्त जानकारीलाई सूचित गरिएको छ कि अन्य आयुर्वेद प्रमाण पत्र स्तर स्तरको कार्यक्रम 2068 मा विश्वविद्यालयको मितिको मितिबाट निलम्बन गरियो।

Copyright @ 2019 Nepal Ayurveda Medical Council | Designed By IT HOME