December 03, 2023

Executive Committee 2056-2060

२०५६–२०६० का पदाधिकारीहरु:-
अध्यक्ष:– प्रा. डा. लोकेन्द्रमान सिंह
सदस्यहरु:–

  • प्रा. डा. रामवृक्ष साहु (प्राचार्य, आयुर्वेद क्याम्पस, किर्तिपुर)
  • डा. चन्द्रराज सापकोटा
  • डा. सिताराम भक्त सिंह प्रधान
  • डा. धनिकलाल भरखेर
  • डा. उपेन्द्र ठाकुर
  • डा. भेषराज पोख्रेल
  • डा. माया गौतम

पदेन सदस्य:– निर्देशक, आयुर्वेद विभाग
रजिष्ट्रार:– डा. ऋषिराम कोईराला

Copyright @ 2019 Nepal Ayurveda Medical Council | Designed By IT HOME