December 03, 2023

Executive Committee 2073-2077

अध्यक्ष:-

प्रा.डा. धनिकलाल भरखेर
सदस्यहरु:-

  • डा. छत्रपती दाहाल
  • डा. सुचित कुमार शर्मा
  • डा. प्रकाश ज्ञवाली
  • डा. सुरेश महर्जन
  • डा. विनोद साह
  • डा. वशंवदाम्बा कौण्डिन्न्यायनी
  • पदेन सदस्स्य– महानिर्देशक आयुर्वेद विभाग
  • रजिष्ट्रार–डा. नारायण श्रेष्ठ
  • रजिष्ट्रार– श्री दिपक भण्डारी (२०७७।११।२५ देखि २०७८।०१।०२ सम्म)

Copyright @ 2019 Nepal Ayurveda Medical Council | Designed By IT HOME