December 03, 2023

Executive Committee 2061-2063

२०६१–२०६३ का पदाधिकारीहरु:-
अध्यक्ष:– प्रा. डा. रामवृक्ष साहु
सदस्यहरु:–

  • डा. कृष्णराज पराजुली
  • डा. देव बहादुर रोका (प्राचार्य, आयुर्वेद क्याम्पस, किर्तिपुर)
  • डा. वासुदेव कणेल
  • डा. कादम्बरी आचार्य

पदेन सदस्य:– निर्देशक, आयुर्वेद विभाग
रजिष्ट्रार:– डा. रामचन्द्र पाण्डे

Copyright @ 2019 Nepal Ayurveda Medical Council | Designed By IT HOME