October 01, 2023

Executive Committee 2063-2067

२०६३–२०६७ का पदाधिकारीहरु:-
अध्यक्ष:– डा. कृष्णराज पराजुली
सदस्यहरु:–

  • प्रा.डा. धनिकलाल भरखेर (प्राचार्य, आयुर्वेद क्याम्पस किर्तिपुर)
  • डा. सरिता श्रेष्ठ
  • डा. रामचन्द्र पाण्डे
  • डा. शिव मंगल प्रसाद

पदेन सदस्य:– निर्देशक, आयुर्वेद विभाग
रजिष्ट्रार:– डा. लक्ष्मीकान्त चापागाई (२०६६।०२।०७ सम्म)
                डा. वासुदेव उपाध्याय (२०६६।०२।०८ देखि)

Copyright @ 2019 Nepal Ayurveda Medical Council | Designed By IT HOME